دانلود قسمت 18 هجدهم برنامه پیشگو با حضور بهاره افشاری
خرید قانونی قسمت 18 هجدهم برنامه پیشگو با حضور بهاره افشاری
ژانر : تاک شو مخاطب : مناسب همه سنین سال انتشار : 1400 محصول : ایران کارگردان : رضا بهاروند ،امين انتظاری ستارگان : پژمان جمشیدی و بهاره افشاری مدت زمان : 55 دقیقه
خلاصه داستان : برنامه ای با صحبت ها و گفتگو های متفاوت با حضور هنرمندان و ورزشکاران
2021/09/18 55 بازدید بدون دیدگاه پیشگو ، سریال
ادامه و دانلود
دانلود قسمت 17 هفدهم برنامه پیشگو با حضور آتیلا پسیانی
خرید قانونی قسمت 17 هفدهم برنامه پیشگو با حضور آتیلا پسیانی
ژانر : تاک شو مخاطب : مناسب همه سنین سال انتشار : 1400 محصول : ایران کارگردان : رضا بهاروند ،امين انتظاری ستارگان : پژمان جمشیدی و آتیلا پسیانی مدت زمان : 55 دقیقه
خلاصه داستان : برنامه ای با صحبت ها و گفتگو های متفاوت با حضور هنرمندان و ورزشکاران
2021/09/08 13 بازدید بدون دیدگاه پیشگو ، سریال
ادامه و دانلود
دانلود قسمت 16 شانزدهم برنامه پیشگو با حضور گلاره عباسی
خرید قانونی قسمت 16 شانزدهم برنامه پیشگو با حضور گلاره عباسی
ژانر : تاک شو مخاطب : مناسب همه سنین سال انتشار : 1400 محصول : ایران کارگردان : رضا بهاروند ،امين انتظاری ستارگان : پژمان جمشیدی و گلاره عباسی مدت زمان : 55 دقیقه
خلاصه داستان : برنامه ای با صحبت ها و گفتگو های متفاوت با حضور هنرمندان و ورزشکاران
2021/09/06 13 بازدید بدون دیدگاه پیشگو ، سریال
ادامه و دانلود
دانلود قسمت 15 پانزدهم برنامه پیشگو با حضور علی زند وکیلی
خرید قانونی قسمت 15 پانزدهم برنامه پیشگو با حضور علی زند وکیلی
ژانر : تاک شو مخاطب : مناسب همه سنین سال انتشار : 1400 محصول : ایران کارگردان : رضا بهاروند ،امين انتظاری ستارگان : پژمان جمشیدی و علی زند وکیلی مدت زمان : 55 دقیقه
خلاصه داستان : برنامه ای با صحبت ها و گفتگو های متفاوت با حضور هنرمندان و ورزشکاران
2021/08/30 15 بازدید بدون دیدگاه پیشگو ، سریال
ادامه و دانلود
دانلود قسمت 19 نوزدهم برنامه پیشگو با حضور الناز حبیبی
پخش: شنبه 3 مهر قسمت 18 هجدهم برنامه پیشگو با حضور بهاره افشاری
ژانر : تاک شو مخاطب : مناسب همه سنین سال انتشار : 1400 محصول : ایران کارگردان : رضا بهاروند ،امين انتظاری ستارگان : پژمان جمشیدی و الناز حبیبی مدت زمان : 55 دقیقه
خلاصه داستان : برنامه ای با صحبت ها و گفتگو های متفاوت با حضور هنرمندان و ورزشکاران
2021/08/23 11 بازدید بدون دیدگاه پیشگو ، سریال
ادامه و دانلود
دانلود قسمت 14 چهاردهم برنامه پیشگو با حضور حسن معجونی
خرید قانونی برنامه پیشگو قسمت 14 با حضور حسن معجونی
ژانر : تاک شو مخاطب : مناسب برای تمام سنین سال انتشار : 1400 محصول : ایران کارگردان : رضا بهاروند ،امين انتظاری ستارگان : پژمان جمشیدی مدت زمان : 55 دقیقه
خلاصه داستان : برنامه ای با صحبت ها و گفتگو های متفاوت با حضور هنرمندان و ورزشکاران
2021/08/23 68 بازدید بدون دیدگاه پیشگو ، سریال
ادامه و دانلود
دانلود قسمت 13 سیزدهم برنامه پیشگو با حضور هادی حجازی فر
خرید قانونی برنامه پیشگو قسمت 13 با حضور هادی حجازی فر
ژانر : تاک شو مخاطب : مناسب برای همه سنین سال انتشار : 1400 امتیاز IMDB : N/A محصول : ایران کارگردان : رضا بهاروند ،امين انتظاری ستارگان : پژمان جمشیدی مدت زمان : 55 دقیقه
خلاصه داستان : برنامه ای با صحبت ها و گفتگو های متفاوت با حضور هنرمندان و ورزشکاران
2021/08/15 109 بازدید بدون دیدگاه پیشگو ، سریال
ادامه و دانلود
دانلود قسمت 12 یازدهم برنامه پیشگو با حضور محمدرضا غفاری
پخش شنبه ساعت 8 برنامه پیشگو قسمت 12 : با حضور محمدرضا غفاری
ژانر : تاک شو مخاطب : مناسب برای همه سنین سال انتشار : 1400 امتیاز IMDB : N/A محصول : ایران کارگردان : رضا بهاروند ،امين انتظاری ستارگان : پژمان جمشیدی مدت زمان : 55 دقیقه
خلاصه داستان : برنامه ای با صحبت ها و گفتگو های متفاوت با حضور هنرمندان و ورزشکاران
2021/08/06 85 بازدید بدون دیدگاه پیشگو ، سریال
ادامه و دانلود
دانلود قسمت 11 یازدهم برنامه پیشگو با حضور ماهور الوند
خرید قانونی برنامه پیشگو قسمت 11 : با حضور ماهور الوند
ژانر : تاک شو مخاطب : مناسب برای تمام سنین سال انتشار : 1400 محصول : ایران کارگردان : رضا بهاروند ،امين انتظاری ستارگان : پژمان جمشیدی مدت زمان : 55 دقیقه
خلاصه داستان : برنامه ای با صحبت ها و گفتگو های متفاوت با حضور هنرمندان و ورزشکاران
2021/07/31 153 بازدید بدون دیدگاه پیشگو ، سریال
ادامه و دانلود
تاک شو
خرید قانونی برنامه پیشگو قسمت 10 : با حضور بابک کریمی
ژانر : تاک شو مخاطب : مناسب برای تمام سنین سال انتشار : 1400 محصول : ایران کارگردان : رضا بهاروند ،امين انتظاری ستارگان : پژمان جمشیدی مدت زمان : 55 دقیقه
خلاصه داستان : برنامه ای با صحبت ها و گفتگو های متفاوت با حضور هنرمندان و ورزشکاران
2021/07/25 135 بازدید بدون دیدگاه پیشگو ، سریال
ادامه و دانلود
دانلود قسمت9 نهم برنامه پیشگو با حضور آزاده صمدی
خرید قانونی برنامه پیشگو قسمت 9 : با حضور آزاده صمدی
ژانر : تاک شو مخاطب : مناسب برای همه سنین سال انتشار : 1400 محصول : ایران کارگردان : رضا بهاروند ،امين انتظاری ستارگان : پژمان جمشیدی مدت زمان : 55 دقیقه
خلاصه داستان : برنامه ای با صحبت ها و گفتگو های متفاوت با حضور هنرمندان و ورزشکاران
2021/07/18 72 بازدید بدون دیدگاه پیشگو ، سریال
ادامه و دانلود
برنامه پیشگو
خرید قانونی برنامه پیشگو قسمت 8 : با حضور بابک جهانبخش
ژانر : تاک شو مخاطب : مناسب برای همه سنین سال انتشار : 1400 محصول : ایران کارگردان : رضا بهاروند ،امين انتظاری ستارگان : پژمان جمشیدی مدت زمان : 55 دقیقه
خلاصه داستان : برنامه ای با صحبت ها و گفتگو های متفاوت با حضور هنرمندان و ورزشکاران
2021/07/10 94 بازدید بدون دیدگاه پیشگو ، سریال
ادامه و دانلود
دانلود قسمت 7 هفتم برنامه پیشگو با حضور ستاره پسیانی
خرید قانونی
ژانر : تاک شو مخاطب : مناسب برای همه سنین سال انتشار : 1400 محصول : ایران کارگردان : رضا بهاروند ،امين انتظاری ستارگان : پژمان جمشیدی مدت زمان : 55 دقیقه
خلاصه داستان : برنامه ای با صحبت ها و گفتگو های متفاوت با حضور هنرمندان و ورزشکاران
2021/07/04 99 بازدید بدون دیدگاه پیشگو ، خانوادگی ، سریال
ادامه و دانلود
برنامه پیشگو با حضور مهرداد صدیقیان
خرید قانونی قسمت 6 ششم برنامه پیشگو با حضور مهرداد صدیقیان
ژانر : تاک شو مخاطب : مناسب برای همه سنین سال انتشار : 1400 محصول : ایران کارگردان : رضا بهاروند ،امين انتظاری ستارگان : پژمان جمشیدی مدت زمان : 55 دقیقه
خلاصه داستان : برنامه ای با صحبت ها و گفتگو های متفاوت با حضور هنرمندان و ورزشکاران
2021/06/27 104 بازدید بدون دیدگاه پیشگو ، خانوادگی ، سریال
ادامه و دانلود
دانلود قسمت پنجم برنامه پیشگو با حضور آرمان گرشاسبى
خرید قانونی
ژانر : تاک شو مخاطب : مناسب همه سنین سال انتشار : 1400 محصول : ایران کارگردان : رضا بهاروند ،امين انتظاری ستارگان : پژمان جمشیدی مدت زمان : 55 دقیقه
خلاصه داستان : برنامه ای با صحبت ها و گفتگو های متفاوت با حضور هنرمندان و ورزشکاران
2021/06/20 85 بازدید بدون دیدگاه پیشگو ، سریال
ادامه و دانلود
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >